Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne to rodzaj ubezpieczenia, które chroni ubezpieczonego w razie wypadku lub innego zdarzenia losowego związanego z użytkowaniem pojazdu. Istnieje kilka rodzajów ubezpieczeń komunikacyjnych, takich jak ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej), AC (autocasco) i NNW (niezgodność z warunkami ubezpieczenia).

Ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej) jest obowiązkowym rodzajem ubezpieczenia dla wszystkich posiadaczy pojazdów w Polsce. Ubezpieczenie to zapewnia ochronę w przypadku, gdy ubezpieczony jest sprawcą wypadku i ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez innych uczestników wypadku.

Ubezpieczenie AC (autocasco) to dobrowolne ubezpieczenie, które chroni ubezpieczającego w przypadku szkód na jego własnym pojeździe. Może ono pokrywać koszty naprawy lub wymiany pojazdu w przypadku kolizji, uszkodzenia spowodowanego przez zwierzęta lub inne zdarzenia losowe.

Ubezpieczenie NNW (niezgodność z warunkami ubezpieczenia) zapewnia ochronę ubezpieczonemu i jego rodzinie w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci w wyniku wypadku związanego z użytkowaniem pojazdu.

Skontaktuj się z nami
  • Profesjonalne doradztwo ubezpieczeniowe
  • Obsługa zdalna polis - bez wychodzenia z domu
  • Porównanie ofert wszystkich ubezpieczycieli
Zadzwoń do nas
Wybierz numer
Nasz Facebook
Polub Ad Ubezpieczenia
Nasze oddziały
Zobacz gdzie się znajdujemy